جزیره تنهایی

روزمرگی های امین

از ایــن زمانــه دلــم سیــر می‌شـود گاهـی

هـــوای  خانـه  چـه  دلگیــر  مـی‌شــود  گاهــی           از  ایــن  زمانــه  دلــم  سیــر  می‌شـود  گاهـی عـقـــاب  تیـــز  پـــر  دشــت هــــای  استـغـنـــا           اسیـــر  پنجـــه‌ی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید
مرداد 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
5 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
8 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
17 پست
پروژه
1 پست
نامجو
1 پست
شکر
1 پست
برف
1 پست
عاشق
1 پست
امتحانات
1 پست
دکتر
1 پست
یلدا
1 پست
زمستون
1 پست